prang
prang "ปรางค์" เป็นหนึ่งในรูปทรงเจดีย์ที่เป็นที่รู้จักกันดี เราจะนำท่านใกล้เข้าไปเพื่อเพิ่มความเข้าใจในปรัชญา

เผยแพร่เมื่อ June 17, 2012 10,776 Views 258 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

11,299 views · Jun 25, 2012

prang

Gleaming with Buddhism

10,776 views · Jun 17, 2012

lotus of wisdom

Gleaming with Buddhism

10,910 views · May 28, 2012

MUTAO

Gleaming with Buddhism

10,963 views · May 19, 2012

Getting there

Gleaming with Buddhism

10,215 views · May 9, 2012

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

8,296 views · Dec 31, 2011

Seat of peace

Gleaming with Buddhism

7,802 views · Dec 24, 2011

Getting there

Gleaming with Buddhism

7,634 views · Dec 17, 2011

Prang

Gleaming with Buddhism

8,580 views · Dec 10, 2011