พระศรีอริยเมตไตรย์

พบวิดีโอใน พระศรีอริยเมตไตรย์ 25 video

เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ผู้สร้างบารมีมายาวนานถึง 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2564 DMC.TV All rights reserved.