งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ทั้งหมด >
โอวาทคุณครูไม่เล็ก ทั้งหมด >
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ทั้งหมด >
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ทั้งหมด >
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทั้งหมด >
พิธีมอบของที่ระลึก ทั้งหมด >
พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ทั้งหมด >
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ทั้งหมด >