ข้อคิด รอบตัว

พบวิดีโอใน ข้อคิด รอบตัว 456 video

รายการธรรมะข้อคิดรอบตัว โดย พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ได้จับมุมมองแง่คิดข้อคิดดีๆ และวิเคราะห์เจาะลึกด้วยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2564 DMC.TV All rights reserved.