คำวัด

พบวิดีโอใน คำวัด 212 video

จบทาน

คำวัด

10,795 views · Jan 11, 2011

ธรรมทาน

คำวัด

9,708 views · Jan 10, 2011

ธรรมสภา

คำวัด

12,321 views · Jan 8, 2011

บัณฑิต

คำวัด

9,309 views · Jan 3, 2011

ทำบุญ

คำวัด

10,517 views · Dec 29, 2010

ปฏิคาหก

คำวัด

11,066 views · Dec 28, 2010

ทาน

คำวัด

9,088 views · Dec 27, 2010

ปริยัติ

คำวัด

7,468 views · Dec 25, 2010

สาธุชน

คำวัด

7,813 views · Dec 24, 2010

ภูมิ

คำวัด

8,282 views · Dec 23, 2010

ขอนิสัย

คำวัด

8,416 views · Dec 21, 2010

ตักบาตร

คำวัด

7,683 views · Dec 17, 2010

ไตรครอง

คำวัด

8,338 views · Dec 16, 2010

ทำวัตร

คำวัด

7,691 views · Dec 14, 2010

มุทิตา

คำวัด

7,539 views · Dec 10, 2010

จบทาน

คำวัด

7,530 views · Dec 9, 2010

บัณฑิต

คำวัด

7,443 views · Dec 1, 2010

ทำบุญ

คำวัด

7,095 views · Nov 26, 2010

ปฎิคาหก

คำวัด

7,457 views · Nov 25, 2010

ทาน

คำวัด

6,869 views · Nov 23, 2010

ปฎิเวธ

คำวัด

7,006 views · Nov 22, 2010

ปริยัติ

คำวัด

7,005 views · Nov 20, 2010

หอฉัน

คำวัด

7,511 views · Nov 18, 2010

ไตรครอง

คำวัด

6,917 views · Nov 16, 2010

ทำวัตร

คำวัด

6,921 views · Nov 12, 2010