คำวัด

พบวิดีโอใน คำวัด 212 video

จบทาน

คำวัด

10,802 views · Jan 11, 2011

ธรรมทาน

คำวัด

9,719 views · Jan 10, 2011

ธรรมสภา

คำวัด

12,331 views · Jan 8, 2011

บัณฑิต

คำวัด

9,315 views · Jan 3, 2011

ทำบุญ

คำวัด

10,520 views · Dec 29, 2010

ปฏิคาหก

คำวัด

11,224 views · Dec 28, 2010

ทาน

คำวัด

9,093 views · Dec 27, 2010

ปริยัติ

คำวัด

7,474 views · Dec 25, 2010

สาธุชน

คำวัด

7,825 views · Dec 24, 2010

ภูมิ

คำวัด

8,288 views · Dec 23, 2010

ขอนิสัย

คำวัด

8,422 views · Dec 21, 2010

ตักบาตร

คำวัด

7,699 views · Dec 17, 2010

ไตรครอง

คำวัด

8,341 views · Dec 16, 2010

ทำวัตร

คำวัด

7,693 views · Dec 14, 2010

มุทิตา

คำวัด

7,544 views · Dec 10, 2010

จบทาน

คำวัด

7,539 views · Dec 9, 2010

บัณฑิต

คำวัด

7,459 views · Dec 1, 2010

ทำบุญ

คำวัด

7,099 views · Nov 26, 2010

ปฎิคาหก

คำวัด

7,487 views · Nov 25, 2010

ทาน

คำวัด

6,871 views · Nov 23, 2010

ปฎิเวธ

คำวัด

7,009 views · Nov 22, 2010

ปริยัติ

คำวัด

7,007 views · Nov 20, 2010

หอฉัน

คำวัด

7,525 views · Nov 18, 2010

ไตรครอง

คำวัด

6,919 views · Nov 16, 2010

ทำวัตร

คำวัด

6,926 views · Nov 12, 2010