ทำวัตร
การทำกิจที่พึงทำตามหน้าที่ ย่อมาจากคำว่าทำกิจประจำอันเป็นธรรมเนียมปกติเรียกว่าการไหว้พระสวดมนต์ของพระตามปกติในตอนเช้าและตอนเย็น

เผยแพร่เมื่อ December 14, 2010 7,693 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

จบทาน

คำวัด

10,812 views · Jan 11, 2011

ธรรมทาน

คำวัด

9,730 views · Jan 10, 2011

ธรรมสภา

คำวัด

12,335 views · Jan 8, 2011

บัณฑิต

คำวัด

9,317 views · Jan 3, 2011

ทำบุญ

คำวัด

10,524 views · Dec 29, 2010

ปฏิคาหก

คำวัด

11,276 views · Dec 28, 2010

ทาน

คำวัด

9,094 views · Dec 27, 2010

ปริยัติ

คำวัด

7,477 views · Dec 25, 2010

สาธุชน

คำวัด

7,834 views · Dec 24, 2010

ภูมิ

คำวัด

8,294 views · Dec 23, 2010

ขอนิสัย

คำวัด

8,434 views · Dec 21, 2010