พุทธปฏิมา
พุทธปฏิมา แปลว่า รูปเปรียบของพระพุทธเจ้าคือรูปที่สร้างขึ้นมาแทนองค์พระพุทธเจ้า เรียกเต็มว่า พระพุทธปฏิมา และเรียกโดยทั่วไปว่า พระพุทธรูป, พระปฏิมา, ปฏิมา

เผยแพร่เมื่อ January 17, 2011 9,755 Views 302 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

จบทาน

คำวัด

10,803 views · Jan 11, 2011

ธรรมทาน

คำวัด

9,719 views · Jan 10, 2011

ธรรมสภา

คำวัด

12,331 views · Jan 8, 2011

บัณฑิต

คำวัด

9,315 views · Jan 3, 2011

ทำบุญ

คำวัด

10,520 views · Dec 29, 2010

ปฏิคาหก

คำวัด

11,224 views · Dec 28, 2010

ทาน

คำวัด

9,093 views · Dec 27, 2010

ปริยัติ

คำวัด

7,474 views · Dec 25, 2010

สาธุชน

คำวัด

7,825 views · Dec 24, 2010

ภูมิ

คำวัด

8,288 views · Dec 23, 2010

ขอนิสัย

คำวัด

8,423 views · Dec 21, 2010