Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า

Buddha Dhamma Meditation Movie and Video Media Clips

คลิปวีดีโอธรรมะ พระพุทธศาสนา ฟังเพลงธรรมะ และคลิปวีดีโอฝึกการทำสมาธิ

เพลงชุด Playlist


พิธีบรรพชาสามเณรศูนย์ปฎิบัติธรรมบัวสวรรค์ จ.ราชบุรี  สกู๊ปอัพเดท ชม 692 ครั้ง   
       พิธีบรรพชาสามเณรศูนย์ปฎิบัติธรรมบัวสวรรค์ จ.ราชบุรี
       พิธีทอดผ้าป่าสร้างลานธรรมปทุมรัตน์เจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย
       พิธีบรรพชาโครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 ภาคฤดูฝน
       ทบทวนบุญวันครบรอบ135 ปี พระมงคลเทพมุนี 10 ตุลาคม พ.ศ.2562
       ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
       MV ชวนดูบั้งไฟ


วิธีสร้างเครือข่ายสู่ความสำเร็จ : ทันโลกทันธรรม  ทันโลกทันธรรม ชม 128 ครั้ง   
       วิธีสร้างเครือข่ายสู่ความสำเร็จ : ทันโลกทันธรรม
       สร้างนวัตกรเพื่อนวัตกรรม : ทันโลกทันธรรม
       ให้ใจอย่าให้เจ็บ : ทันโลกทันธรรม
       คนพันธุ์ Possible : ทันโลกทันธรรม
       Quantum Computer : ทันโลกทันธรรม
       นิสัยสำเร็จยุค Gen Y : ทันโลกทันธรรมความเคารพและศรัทธา 2 โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 18 ต.ค. 2562  ทบทวนฝันในฝัน ชม 381 ครั้ง   
       ความเคารพและศรัทธา 2 โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 18 ต.ค. 2562
       ธงจระเข้และกฐิน โดย พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 17 ต.ค. 2562
       Come and See เอหิปัสสิโก โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก 16 ต.ค. 2562
       เรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 14 ต.ค. 2562
       บุญเชื่อมใจ ไทย-เมียนมาร์ โดย พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน 9 ต.ค. 2562
       ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ โดย พระชัยยศ สามตฺถิโก 8 ต.ค. 2562


ภัยพิบัติกับการสวดมนต์ : มองโลกเห็นธรรม  มองโลกเห็นธรรม ชม 52 ครั้ง   
       ภัยพิบัติกับการสวดมนต์ : มองโลกเห็นธรรม
       "มารยาท" วัดอะไร? : มองโลกเห็นธรรม
       ถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญ : มองโลกเห็นธรรม
       กิเลส : มองโลกเห็นธรรม
       เส้นทางนาคหลวง ประโยค 9 : มองโลกเห็นธรรม
       เกิดเป็นผู้ชายทำไมต้องบวช : มองโลกเห็นธรรมมัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วย การให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา  ชาดก 500 ชาติ ชม 62 ครั้ง   
       มัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วย การให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา
       โกกาลิกชาดก ชาดกว่าด้วย พูดในกาลที่ควรพูด
       พรหมทัตตชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ขอกับผู้ถูกขอ
       สัตปัตตชาดก ชาดกว่าด้วย ความสำคัญผิด
       คูถปาณกชาดก ชาดกว่าด้วย หนอนท้าสู้กับช้าง
       สีลานิสังสชาดก ชาดกว่าด้วย อานิสงส์ของศีล


โครงการบวชรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2562 : คิดใหญ่ใจดี  คิดใหญ่ใจดี ชม 34 ครั้ง   
       โครงการบวชรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2562 : คิดใหญ่ใจดี
       Supervisor Beginner Course 4 ภาค ทั่วประเทศ : คิดใหญ่ใจดี
       พิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธ 2562 และทบทวนบุญนิทรรศการ
       นิทรรศการ Idols 14 สามเณร อรหันต์ : คิดใหญ่ใจดี
       โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง : คิดใหญ่ใจดี
       โครงการอบรมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล : คิดใหญ่ใจดี
Bookmark and Share