Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
เพลงชุด Playlist


ชีวิตลิขิตได้ โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 24 เม.ย. 2562  ทบทวนฝันในฝัน ชม 993 ครั้ง   
       ชีวิตลิขิตได้ โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 24 เม.ย. 2562
       Perfect Man โดย พระพสธร เขมธโร 23 เม.ย. 2562
       Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 20 เม.ย. 2562
       รวยความสุข โดย พระจุมพล ปุญฺญพโล 19 เม.ย. 2562
       บุญบวช คือ บิ๊กบุญ โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 18 เม.ย. 2562
       หวนคิมหันต์ โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก 17 เม.ย. 2562


ชอบหนีปัญหา : ธรรมะ 1 นาที   ธรรมะ 1 นาที ชม 499 ครั้ง   
       ชอบหนีปัญหา : ธรรมะ 1 นาที
       หนทางสู่พระนิพพาน : ธรรมะ 1 นาที
       ไม่นับถือศาสนา : ธรรมะ 1 นาที
       ทำทานด้วยใจร่าเริงกับใจที่หงุดหงิด : ธรรมะ 1 นาที
       ปลาหมอตายเพราะปาก : ธรรมะ 1 นาที
       คำอธิษฐานที่ไม่ดี : ธรรมะ 1 นาทีโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ไซด์ 9  สกู๊ปอัพเดท ชม 264 ครั้ง   
       โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ไซด์ 9
       โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ไซด์ 8
       โครงการบรรพชาชาวเนปาล ตอนที่ 2
       โครงการบรรพชาชาวเนปาล ตอนที่ 1
       ประมวลภาพพิธีขอขมา มอบผ้าไตร ตัดปอยผม ไซด์ 10 สามเณรทั่วไทย
       พิธีขอขมา มอบบาตร และผ้าไตร จ.ชลบุรี สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา


โชคดีที่ได้มาบวชเป็นสามเณร : ผู้ออกแบบชีวิต  ผู้ออกแบบชีวิต ชม 126 ครั้ง   
       โชคดีที่ได้มาบวชเป็นสามเณร : ผู้ออกแบบชีวิต
       ลูกสามเณรแก้วสารพัดนึก : ผู้ออกแบบชีวิต
       ฤดูร้อนนี้ ผมจะบวชอีกครับ : ผู้ออกแบบชีวิต
       จุดเปลี่ยนของชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิต
       พระมหาเถระ นักออกแบบชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิต
       10 พรรษา สร้างบารมีก้าวต่อก้าว : ผู้ออกแบบชีวิต


อพยพ เมื่อถิ่นกำเนิดไม่เกิดสุข : ข้อคิดรอบตัว  ข้อคิด รอบตัว ชม 109 ครั้ง   
       อพยพ เมื่อถิ่นกำเนิดไม่เกิดสุข : ข้อคิดรอบตัว
       หน้าที่พี่น้อง ตอนที่ 2 : ข้อคิดรอบตัว
       หน้าที่พี่น้อง ตอนที่ 1 : ข้อคิดรอบตัว
       work life balance : ข้อคิดรอบตัว
       ฉลาดที่จะลืม : ข้อคิดรอบตัว
       เส้นบางๆ ของความเป็นอัจฉริยะ : ข้อคิด รอบตัว


สุขไม่รู้โรย : ทันโลกทันธรรม  ทันโลกทันธรรม ชม 55 ครั้ง   
       สุขไม่รู้โรย : ทันโลกทันธรรม
       พิษจากองศาอารมณ์ร้อน : ทันโลกทันธรรม
       พฤติกรรมลดเสน่ห์ : ทันโลกทันธรรม
       ความเป็นส่วนตัวบนพื้นที่ส่วนรวม : ทันโลกทันธรรม
       วิกฤติมารยาท : ทันโลกทันธรรม
       ธรรมชาติลงโทษ : ทันโลกทันธรรม
Bookmark and Share