Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
เพลงชุด Playlist


ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว  สกู๊ปอัพเดท ชม 414 ครั้ง   
       ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
       โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 4 อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
       รวมใจสวดธรรมจักร วัดตีปิตะกะลิงคะละ เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์
       พิธีถวายไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ 101 วัด นครเชียงตุง เมียนมาร์
       ประมวลภาพวันรวมพลังเด็กดี V-star จังหวัดอำนาจเจริญ
       พิธีเปิดอาคารเรียนพระปริยัติ พระครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย


ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ : ทันโลกทันธรรม  ทันโลกทันธรรม ชม 272 ครั้ง   
       ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ : ทันโลกทันธรรม
       ตั้งใจโสด : ทันโลกทันธรรม
       คนเบอร์ 3 : ทันโลกทันธรรม
       การทำงานแบบไม่ฝืนใจทน : ทันโลกทันธรรม
       วิ่งสมาธิ : ทันโลกทันธรรม
       ปราชญ์วัยเยาว์ : ทันโลกทันธรรมเรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 11 ธ.ค. 2562  ทบทวนฝันในฝัน ชม 602 ครั้ง   
       เรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 11 ธ.ค. 2562
       การอุบัติแห่งรัตนะ 3 โดย พระพสธร เขมธโร 10 ธ.ค. 2562
       ทุกข์ในสุคติภูมิ โดย พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ 9 ธ.ค. 2562
       Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 7 ธ.ค. 2562
       เหตุแห่งการ ออกบวช โดย พระมหา พลวัฒน์ อรุณโชโต 6 ธ.ค. 2562
       ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักท่าน โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 5 ธ.ค. 2562


เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที   ธรรมะ 1 นาที ชม 339 ครั้ง   
       เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที
       เพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาที
       รักคนง่าย : ธรรมะ 1 นาที
       คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาที
       คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ : ธรรมะ 1 นาที
       ไม่ทานมื้อเย็น : ธรรมะ 1 นาที


ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป : มองโลกเห็นธรรม  มองโลกเห็นธรรม ชม 132 ครั้ง   
       ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป : มองโลกเห็นธรรม
       ภัยพิบัติกับการสวดมนต์ : มองโลกเห็นธรรม
       "มารยาท" วัดอะไร? : มองโลกเห็นธรรม
       ถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญ : มองโลกเห็นธรรม
       กิเลส : มองโลกเห็นธรรม
       เส้นทางนาคหลวง ประโยค 9 : มองโลกเห็นธรรมพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  พิธีมอบของที่ระลึก ชม 31 ครั้ง   
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 23 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีอัญเชิญผ้ากฐิน ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562


โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 22 ครั้ง   
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 ธ.ค. 2562  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 15 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 1 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 2562


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 15 ครั้ง   
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562Bookmark and Share