บุพการี
บุพการี หมายถึงผู้ที่มีบุณคุณ ผู้ที่เคยทำอุปการะแก่ตนมาเช่น เคยเลี้ยงดูเคยให้หรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมาโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง

เผยแพร่เมื่อ December 2, 2010 7,734 Views 225 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

จบทาน

คำวัด

10,799 views · Jan 11, 2011

ธรรมทาน

คำวัด

9,715 views · Jan 10, 2011

ธรรมสภา

คำวัด

12,327 views · Jan 8, 2011

บัณฑิต

คำวัด

9,310 views · Jan 3, 2011

ทำบุญ

คำวัด

10,518 views · Dec 29, 2010

ปฏิคาหก

คำวัด

11,182 views · Dec 28, 2010

ทาน

คำวัด

9,092 views · Dec 27, 2010

ปริยัติ

คำวัด

7,472 views · Dec 25, 2010

สาธุชน

คำวัด

7,820 views · Dec 24, 2010

ภูมิ

คำวัด

8,286 views · Dec 23, 2010

ขอนิสัย

คำวัด

8,420 views · Dec 21, 2010