The morning rice
พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้ควรรับข้าวปากหม้อทัพพีแรกเมื่ออรุณรุ่ง ตะวันส่องได้เวลาอันควรที่พระภิกษุสงฆ์จะออกบิณฑบาต ปกติการเตรียมอาหารใส่บาตรจะทำก่อนพระอาทิตย์ขึ้น อาหารและของหวานบางอย่างก็เตรียมได้ตั้งแต่เย็นวาน

เผยแพร่เมื่อ January 7, 2012 7,967 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

11,286 views · Jun 25, 2012

prang

Gleaming with Buddhism

10,755 views · Jun 17, 2012

lotus of wisdom

Gleaming with Buddhism

10,885 views · May 28, 2012

MUTAO

Gleaming with Buddhism

10,956 views · May 19, 2012

Getting there

Gleaming with Buddhism

10,206 views · May 9, 2012

Man of wisdom

Gleaming with Buddhism

8,292 views · Dec 31, 2011

Seat of peace

Gleaming with Buddhism

7,799 views · Dec 24, 2011

Getting there

Gleaming with Buddhism

7,628 views · Dec 17, 2011

Prang

Gleaming with Buddhism

8,580 views · Dec 10, 2011