การทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกาย
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกาย โดย พระมหาโกมล สุภจิตฺโต

เผยแพร่เมื่อ April 17, 2015 4,037 Views 142 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

อบายภูมิ

DOU for you

2,996 views · May 12, 2016