ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4
ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4 ราชวิชา PD006 แม่บทแห่งธรรม โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ

เผยแพร่เมื่อ February 20, 2013 8,419 Views 166 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

อบายภูมิ

DOU for you

3,006 views · May 12, 2016