อริยสัจ 4
อริยสัจ 4 โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ

เผยแพร่เมื่อ January 20, 2013 8,478 Views 238 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

อบายภูมิ

DOU for you

2,995 views · May 12, 2016