SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา
SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา คืออะไรชีวิตของเราเองนั้นอยากจะมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงาน การเรียน การศึกษา หรือทั้งหมดในการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้มีความรู้และความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

เผยแพร่เมื่อ May 31, 2011 7,600 Views 181 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

อบายภูมิ

DOU for you

3,000 views · May 12, 2016