สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง GB. 102
พระมหาโกมล สุภจิตฺโต มีเรื่องมาเล่าคือ เรื่อง เศรษฐีกับสีเขียว เทคนิคการเรียนเป็นกลุ่มคุ้มกว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาตราบวันสุดท้ายของชีวิตต่างมีความปรารถนาให้ชีวิตของตนเองให้ประสบความสุข และความสำเร็จ ทางด้านครอบครัวและทางด้านหน้าที่การงาน และการยอมรับนับถือทางสังคมจึงพยายามขนขวายฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีพัฒนาการที่ดีและให้เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

เผยแพร่เมื่อ April 5, 2011 8,241 Views 229 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

อบายภูมิ

DOU for you

2,996 views · May 12, 2016