ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202
ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202 ในแต่ละเนื้อหา แต่ละบทจะขัดเกลาตัวเราให้มีความรู้ความสามารถ เมื่อเรามีความรู้ความสามารถ ในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะนำความรู้ความสามารถเริ่มไปถ่ายทอด เริ่มไปฝึกกับบุคคลรอบข้าง เริ่มต้นจากบุคคลที่อยู่ในบ้านของเราเองก่อน โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรตฺโต

เผยแพร่เมื่อ March 22, 2011 7,263 Views 181 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

อบายภูมิ

DOU for you

3,010 views · May 12, 2016