เทปบันทึกภาพพิธีตักบาตรพระ 15,000 รูป จตุจักร

พิธีตักบาตรพระครั้งประวัติศาสตร์ ณ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ตักบาตรพระ 15,000 รูป จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2554