3/09/2008

    Video > หมวดLaw of Kamma > รายการ个案研究 (Chinese Case study)
 LINE it!     Bookmark and Share  
  
ชมด้วย Sliverlight    ชมด้วย Window Media Player  MP3 ธรรมะ3/09/2008
  3/09/2008
  รายการ个案研究 (Chinese Case study)   หมวดLaw of Kamma
  03 ก.ย. 2551  ชม 5,816 ครั้ง
  Short URL :

  Your IP : 3.215.182.36 IP Address Lookup
  Now Playing from USA Server


Bookmark and Share  
  
Download

Recommended for You คลิปวิดีโอแนะนำที่น่าสนใจ
Gleaming with Buddhism 30/01/2010
Gleaming with Buddhism
(30 ม.ค. 2553)
ชม 6,123 ครั้ง
ธรรมทายาท ผู้สร้างสันติภาพโลก (14)
DMC Guide
(14 ก.พ. 2552)
ชม 6,258 ครั้ง
เรื่อง ศีล 8
DMC Guide
(04 ก.ย. 2555)
ชม 7,919 ครั้ง
อ.สุดสาย บุญช่วย (ผอ.รร.วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 จ.นราธิวาส) , อ.ทวีป ปรีชา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ) , อ.วีระพัฒน์ แจ้งศิริ (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 )
สู้ต่อไป
(30 มี.ค. 2551)
ชม 6,745 ครั้ง
13 พ.ค.50
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
(13 พ.ค. 2550)
ชม 6,025 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
Smile World
(12 ม.ค. 2551)
ชม 6,478 ครั้ง
เลิกทะเลาะกันได้แล้ว
ธรรมะเพื่อประชาชน
(14 ก.ค. 2552)
ชม 6,261 ครั้ง
17 ก.ค.52
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
(17 ก.ค. 2552)
ชม 7,450 ครั้ง


   ค้นหา Video    

30/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(31 มี.ค. 2553 ชม 7,427 ครั้ง)
29/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(29 มี.ค. 2553 ชม 7,836 ครั้ง)
27/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(27 มี.ค. 2553 ชม 7,201 ครั้ง)
26/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(26 มี.ค. 2553 ชม 7,468 ครั้ง)
25/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(25 มี.ค. 2553 ชม 7,251 ครั้ง)
23/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(23 มี.ค. 2553 ชม 7,070 ครั้ง)
22/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(22 มี.ค. 2553 ชม 6,530 ครั้ง)
20/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(20 มี.ค. 2553 ชม 6,760 ครั้ง)
19/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(19 มี.ค. 2553 ชม 6,629 ครั้ง)
16/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(16 มี.ค. 2553 ชม 6,525 ครั้ง)
15/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(15 มี.ค. 2553 ชม 6,698 ครั้ง)
13/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(13 มี.ค. 2553 ชม 6,655 ครั้ง)
12/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(12 มี.ค. 2553 ชม 6,603 ครั้ง)
8/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(08 มี.ค. 2553 ชม 6,460 ครั้ง)
6/03/2010
个案研究 (Chinese Case study)
(06 มี.ค. 2553 ชม 6,489 ครั้ง)