Mv หล่อองค์พระธรรมกาย วันวิสาขบูชา
เพลง หล่อองค์พระธรรมกาย คำร้อง : กวีวรรณ ขับร้อง : วรรธนะ , อัจจิมา ทีฆวาทิน ทำนอง/เรียบเรียง : Glunjai Music หล่อองค์พระธรรมกาย ประดิษฐานเป็นประธานสง่าศรี ให้หมู่ชนได้ถึงซึ่งความดี เป็นศักดิ์ศรีการเผยแผ่ธรรมอำไพ * บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุ เป็นมงคลงามล้ำค่าสว่างไสว จารึกนามเป็นมิ่งขวัญมงคลชัย สถิตย์ไว้ในแผ่นฌานพระสัมมา ** ปีติล้นปลื้มใจสร้างบุญใหญ่ หล่อกายธรรมพระทรงชัยสืบศาสนา พระประธานเป็นหลักมั่นแห่งโลกา สืบสานวิชชาธรรมกายขจรไกล ขอพรบุญหล่อองค์พระธรรมกาย ดลลูกหลานคุณยายสุขสดใส พบความสุขเลิศล้ำธรรมภายใน เข้าถึงองค์พระรัตนตรัยกลางกายา **ให้วิชชาธรรมกายแผ่ไพศาล วิชชาพระชนะมารสว่างไสว ชนทั่วหล้าเข้าถึงธรรมกายภายใน พระรัตนตรัยสถิตย์มั่นนิรันดร

เผยแพร่เมื่อ June 6, 2023 32 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments