พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสร้างปทุมเจดีย์ | ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี
ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก เพื่อสร้างปทุมเจดีย์ ประดิษฐาน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี เริ่มขึ้น เมื่อพระเดชพระคุณพระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ประธานสงฆ์ในพิธี และผู้แทนคณะสงฆ์ ร่วมโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสามงคลต้นแรกเป็นปฐมเริ่ม จากนั้นได้รับเกียรติจาก พลโทศานติ สกุนตนาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แม่ทัพภาคที่ 4 และกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร กัลยาณมิตรเสาวนีย์ หิรัณญสิริ เป็นผู้แทนสาธุชนร่วมโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสามงคลต้นแรกเป็นปฐมเริ่ม ก่อนร่วมประกอบพิธีโยกปั้นจั่นตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาปทุมเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ปทุมเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ได้รับการสถาปนา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ในอนาคตอันใกล้มหาชนจะได้เข้ามาสักการะบูชา น้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อนั้นพระสัทธรรมคำสอนย่อมสถิตสถาพร นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง นับเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของผู้ร่วมสถาปนา สร้างปทุมเจดีย์ไว้เป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมใจพุทธบริษัท 4 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ May 19, 2023 39 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments