พิธีถวายมหาสังฆทาน ครบ 10 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านช่องลม จ.ระยอง
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ น้อมนำใจพุทธศาสนิกชนชาวระยองเข้าสู่ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายมหาสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านช่องลม จัดขึ้นท่ามกลางความปลื้มปีติใจ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เมตตาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ และได้รับเกียรติจากคุณเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกาลนี้พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านช่องลม ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ได้มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจหมู่ชน

เผยแพร่เมื่อ February 27, 2023 40 Views 1 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments