เพลง ต้อนรับเจดีย์น้อย
เพลง ต้อนรับเจดีย์น้อย ผ่านมา ผ่านไป บุญของใครยิ่งใหญ่ยิ่งนัก ร่วมแรงร่วมใจด้วยรัก...รัก ให้ประจักษ์สร้างองค์เจดีย์ จะมีเพียงหน เชิญทุกคนมาร่วมบุญนี้ ต้อนรับพระธุดงค์เป็นศักดิ์ศรี เชิญพระสารีริกธาตุประดิษฐาน บุญนี้แรง เราพร้อมใจ สร้างบุญใหญ่อยู่เรื่อยมา............

เผยแพร่เมื่อ April 8, 2014 2,072 Views 207 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments