โครงการ IE Camp ครั้งที่ 1
โครงการ IE Camp (International Ethics Camp) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่ต้องการทักษะทางภาษา ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และความฉลาดทางอารมณ์ โดยพระดร.ปวิทัย วิชรวิชฺโช หัวหน้ากองดวงตะวันสันติภาพ สำนักต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดโทร 08 6780 2228 , 08 7701 1180 หรือ www.iegenius.com

เผยแพร่เมื่อ September 21, 2013 3,120 Views 171 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments