สัมภาษณ์พระ เรื่อง ความประทับใจในการบวช
สัมภาษณ์พระกวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข และ พระธำรงค์เดช ปญฺญาโชโต

เผยแพร่เมื่อ March 19, 2013 7,608 Views 157 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments