MV Law of Kamma
เรื่องกฏแห่งกรรม จะต้องตอกย้ำจำในใจ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส ชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์

เผยแพร่เมื่อ August 23, 2012 9,669 Views 404 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments