ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 5
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายไม่กล้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำลูกชายเจ้าของเคสนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะลูกชาย มีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่า... “ ตัวเขาเองได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเถระมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ได้ทำวิชชากับพระเถระมาโดยตลอด ” เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้ตัวเขาเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเชื่อมั่นในตัวเองสูง

เผยแพร่เมื่อ July 8, 2012 6,567 Views 189 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments