เปลี่ยนความถี่ DMC อเมริกา ภาษาอังกฤษ
Notification for watching DMC in the United States and Canada. the signal modulation 11874 MHz to 11966 MHz

เผยแพร่เมื่อ June 26, 2011 6,995 Views 131 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments