คำถาม ครบรอบ 10 ปี ร.ร.ข้อที่ 6
คำถามข้อที่ 6 ประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2555 อานิสงส์แห่งบุญที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นจากผลแห่งบุญอะไร ก.ผลบุญจากกการตักบาตร ข.ผลบุญจากการชวนคนบวช ค.ผลบุญจากการบุชาดอกบัว ง.ผลบุญจากการโปรยกลีบกุหลาบ

เผยแพร่เมื่อ May 8, 2012 5,687 Views 122 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments