พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 3
เทพบุตรโพธิสัตว์ได้จุติลงสู่พระครรภ์ของพระนางจันทราเทวี ในขณะที่ประสูติได้เกิดฝนตกทั่วพระนครนำความชุ่มเย็นมาสู่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย พระเจ้ากาสิกราชจึงทรงตั้งพระนามราชโอรสว่า เตมีย์

เผยแพร่เมื่อ September 19, 2011 7,590 Views 261 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments