มส.มีมติจัดปฏิบัติธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราช
มหาเถรสมาคม มีมติให้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2554

เผยแพร่เมื่อ September 13, 2011 6,207 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments