ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอนที่ 3
คุณธรรมประจำใจของคนดีที่โลกต้องการ ซึ่งเรียกว่า สัตบุรุษ ต้องคิดไม่เบียดเบียนผู้อื่น แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพียงได ก็ต้องคงรักษาธรรมะยิ่งชีวิต ถึงจะถูกปรองร้ายหมายชีวิต ก็ไม่คิดทำร้ายตอบ

เผยแพร่เมื่อ September 9, 2011 7,461 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments