ผลแห่งอัญชลีกรรม
การทำอัญชลีกรรมนั้น เป็นเบื้องต้นของศรัทธาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และมีจิตน้อมไปในกุศล ทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพานไปตามลำดับ

เผยแพร่เมื่อ September 6, 2011 8,339 Views 301 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments