วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 มีปรากฎการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ 1.เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา 2.เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงได้ปฐมสาวก 3.เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก 4.เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เผยแพร่เมื่อ July 15, 2011 10,233 Views 267 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments