ตอน ชัยชนะของพระพุทธเจ้าครั้งที่ 7 ตอนที่ 1 นันโปนันนาคราช
สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ปรารถนาความสุข ไม่ปรารถนาความทุกข์จึงแสวงหาความสุข แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้ง ๆ ที่หนทางที่แท้จริงที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้นั้นอยู่ที่ตรงไหน จะเข้าถึงอย่างไรก็ไม่ทราบ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก แล้วทรงชี้แจงแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแจ้ง ในหนทางแห่งความดี ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นต้น

เผยแพร่เมื่อ June 30, 2011 7,263 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments