ตอน ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 2 อาฬวกยักษ์
อายตนนิพพานเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง ต้องเป็นผู้มีใจหยุดนิ่งสมบูรณ์แล้วเท่านั้น จึงเข้าใจได้แจ่มแจ้ง ปัจจุบันนี้แม้หลายท่านจะมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนิพพาน แต่ไม่ว่าจะมีความเข้าใจอย่างไร แต่เรื่องอายตนนิพพานซึ่งเป็นเครื่องรองรับพระนิพพานก็ยังมีอยู่เป็นอมตะเที่ยงแท้ถาวร

เผยแพร่เมื่อ June 23, 2011 7,595 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments