ตอน ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 1 ต่อพญามาร
การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพชีวิต โดยไม่เลือกที่รัก ผลักที่ชัง พระองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ชาติ

เผยแพร่เมื่อ June 22, 2011 8,094 Views 282 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments