ตอน คู่กัดข้ามชาติ ตอน ๑
ความรักและความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในสังสารวัฎ เป็นต้นทางแห่งความสุขของโลก ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากดวงใจของผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมจะเชื่อมประสานรอยร้าวที่เกิดจากความไม่เข้าใจ ให้หันหน้าสมัครสมานสามัคคีกัน ความสามัคคีทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อมีความเป็นเอกภาพ มนุษย์ชาติเกิดความปรองดองกัน มีความเอื้ออาทรต่อกันโลกก็จะเกิดความสันติสุข

เผยแพร่เมื่อ June 9, 2011 7,565 Views 225 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments