โลกุตตรภูมิ 1
มีวาระพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาเสนาสูตรว่า ดูก่อนสารีบุตรเราตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพานทางแห่งสัตย์ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันยังสัตย์ถึงนิพพาน อนึ่งสัตย์ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งโตวิมุต ปัญญาวิมุตอันหาอาสวะมิได้ ก็อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่เราตถาคตย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย

เผยแพร่เมื่อ May 26, 2011 8,560 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Video ที่น่าสนใจ
Videos ทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2565 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้