แสงสว่างเมืองพังงา
แสงสว่างเมืองพังงา เมืองที่สงบเงียบดูเรียบง่ายทว่างดงามด้วยทัศนียภาพหลากหลาย ทั้งภูเขา ท้องธาร และท้องถ้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล แวดล้อมด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ เป็นที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกชมเขาหินปูนลักษณะต่างๆงดงามแปลกตา นอกเหนือป่าชายเลนกว้างใหญ่จนเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ April 10, 2011 7,363 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments