แค่คิดจะสร้างพระก็รวยแล้ว อานิสงค์สร้างองค์พระตอนที่ 3
นับแต่โบราณกาล แค่สร้างพระประธานแม้เพียงองค์เดียวยังให้มี อานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ เพราะเป็นการหล่อกายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เมตตาบอกหนทางดับทุกข์และพระนิพพานให้แก่สรรพชีวิตในห้วงวัฎฏะสงสาร บัณฑิตผู้ทีปรารถนาสร้างพุทธปฏิมากรอย่างน้อย 1 องค์ในชีวิต

เผยแพร่เมื่อ May 8, 2011 7,403 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Video ที่น่าสนใจ
Videos ทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2565 DMC.TV All rights reserved.