super kids summer camp 54
สโมสร Super Kids น้องๆวัยใสอายุ 8-10 ปี super kids summer camp 54 ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ต้นซุงรีสอร์ท จ.นครนายก น้องๆจะได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ มากมาย

เผยแพร่เมื่อ March 7, 2011 7,535 Views 175 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments