เกิดมาทั้งทีทำความดีให้พร้อมถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุณยนิปราสูตรความว่า ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฎฏสงสาร ท่านทั้งหลาย อย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่า บุญนี้เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฎฏสงสาร เราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน บุญเป็นบ่อเกิดความสุข และความสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ April 1, 2011 7,113 Views 212 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Video ที่น่าสนใจ
Videos ทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2565 DMC.TV All rights reserved.