อานุภาพบุญ ตอนที่ 1
ชีวิตในสังสารวัฏ มีบุญกับบาปเท่านั้นที่คอยชิงช่วงและช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา บุญและบาปที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็อยู่ภายในตัวเราที่เกิดจากการกระทำด้วยกาย วาจา ใจ ของเรา คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากกว่า เลยมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งๆที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิต

เผยแพร่เมื่อ February 25, 2011 7,045 Views 259 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments