สาตาศิรยักษ์ตอนที่ 1
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุทนิกายธรรมบทว่า ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ยิ่งแล้วซึ่งปฏิปทา 2 อย่างนี้ว่า ปฏิปทาอันเข้าไปอาศัยลาภเป็นอย่างหนึ่ง ปฏิปทาเครื่องให้

เผยแพร่เมื่อ January 31, 2011 6,869 Views 172 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments