ศูนย์กัลยาณมิตรลำปาง
จะได้สร้างบุญใหญ่อันเป็นทางมาสู่ความเป็นราชันส์ขอเชิญสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมรวมใจทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางเพื่อเป็นบุญสถานสร้างคนดีฟื้นฟูศีลธรรม พัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ January 26, 2011 7,198 Views 163 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments