ข่าวรอบโลก 12 ม.ค 54
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือมอบนโยบายพระสังฆาธิการในเขตปกครองหนเหนือ,พิธีหล่อหัวใจและชิ้นส่วนพระหัตถ์พระพุทธศรีสัพพัญญู,พศ.เตรียมจัดตั้งสถาบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,โครงการบ้านกัลฯ

เผยแพร่เมื่อ January 12, 2011 5,950 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments