มาตังคบัณฑิต ตอนที่ 2
มนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการให้ชีวิตของตนเองก้าวไปในทางที่เลือกเอาไว้และหวังว่าทางที่เลือกไว้นั้นน่ะมีแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราเลือกทางที่ถูกต้องและอาศัยอิทธิบาทสี่คุณเครื่องแห่งความสำเร็จมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

เผยแพร่เมื่อ January 11, 2011 6,670 Views 195 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments