จันทกินรีชาดก
จันทกินรีชาดกว่าด้วยความผูกพันและจงรักภักดีครั้นเมื่อพระพุทธศาสดาเสด็จสู่แคว้นสักกะแห่งศากยะวงษ์พร้อมทั้งพระโมคลานะและพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาสังคสาวกทั้งมวล

เผยแพร่เมื่อ January 10, 2011 6,770 Views 491 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments