อุบาสิกาแก้ว ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต2 ราชบุรี
ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จะรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นดีของสังคม เป็นคนดีที่โลกต้องการ

เผยแพร่เมื่อ January 8, 2011 7,769 Views 215 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments