พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมีตอนที่21
ถ้าว่านักปราชญ์พึงเห็นความสุขอันไพบูลย์ได้ เพราะย่อมสละสุขพอประมาณ เมื่อผู้มีปัญญาเล็งเห็นความสุขอันไพบูลย์ ก็พึงยอมความสุขเล็กน้อยเสีย

เผยแพร่เมื่อ December 21, 2010 6,457 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments